Poštovane poduzetnice i one koje to želite postati, ovdje ćete pronaći korisne informacije, tekstove, linkove i savjete za što uspješniju realizaciju vaše poslovne ideje.

Neka vaše dosadašnje iskustvo i stečena znanja uz našu pomoć pronađu svoje mjesto na tržištu!

This project is funded by EU
Ova Internet stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost Brodsko posavske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Slavonski Brod i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.
"Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile povezati svoja znanja, resurse i sudbinu. Zajendički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tome kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode.
Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica."

Obrt

Obrt je samostalno i trajno obav¬ljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti u skladu sa Zakonom, od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti, koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba. Pri obavljanju obrta dopuštena je svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena.
Obrti su u smislu Zakona o obrtu jesu:
1. slobodni obrti za koje se kao uvjet za obavljanje ne traži stručna osposobljenost ili majstorski ispit.
2. vezani obrti za koje se kao uvjet za obavljanje traži stručna osposobljenost ili majstorski ispit,
3. povlašteni obrti koje obrtnik ili trgovačko društvo smije obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta.

Prednosti obrta - jeftino i brzo osnivanje (cca 1.000,00 kn)
- mogućnost podizanja novaca sa žiro računa bez ikakvog pravdanja (jako korisno)
- jednostavnije i samim time jeftinije knjigovodstvo
- PDV se plaća samo onda kada je zaista i naplaćen od kupaca (jako korisno ako imate kupce koji vam ne plaćaju redovito)
- Jeftinije i lakše mijenjanje podataka (promjena adrese, djelatnosti i sl.)
- Jeftino i brzo zatvaranje obrta (velika prednost pred d.o.o.)

Nedostaci obrta
- plaćanje obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno bez obzira što ste možda stalno zaposleni negdje drugdje
- odgovarate svom svojom imovinom bez obzira što u zakonu o obrtu piše drugačije
- plaćanje više poreza jer se plaća po poreznim stopama od 12%. 25% i 30% (kao i plaća)
- nemogućnost obavljanja nekih djelatnosti za koje je obavezna odgovarajuća stručna sprema (tzv. Vezani obrti)
- obrt = obrtnik, kroz obrt se praktički samozapošljavate
- u određenim poslovnim krugovima tvrtka djeluje ozbiljnije od obrta (moj subjektivni dojam)
- članarine obrtničkoj komori koje se moraju plaćati

Otvaranje obrta se odvija u tri koraka: odabir vrste obrta, prikupljanje dokumentacije te predaja dokumentacije i uplata pristojbi.

ODABIR VRSTE OBRTA
Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Obrt obavlja i trgovačko društvo koje obavlja jednu ili više djelatnosti, ako to ne čini na industrijski način.

Vrste obrta:
- Slobodni obrt, za obavljanje se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit.
- Vezani obrt, za obavljanje se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit.
- Povlašteni obrt, smije se obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o vrsti obrta.

PRIKUPLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi potrebni obrasci i uplatnice dostupni su, bez naknade, na šalteru servisa HITRO.HR. Zaposlenici servisa HITRO.HR pomoći će vam ispuniti obrasce i uplatnice potrebne za registraciju obrta. Sve potrebne uplate možete izvršiti u FINA-inim poslovnicama.

PREDAJA DOKUMENTACIJE I UPLATA PRISTOJBI

Fizička osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje obrta, postaje obrtnikom kad se upiše u obrtni registar.
Rješenje o upisu obrta u obrtni registar i obrtnicu preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.HR.
Po primitku obrtnice potrebno je izraditi pečat i otvoriti račun.

Izradu pečata možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR. Otvaranje računa možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR (u onim bankama za koje FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova). Nakon upisa u obrtni registar obrtnik je dužan početi obavljati obrt u roku od godine dana, a najkasnije 8 dana prije početka rada obvezan je prijaviti početak obavljanja obrta.
Prijave u sustav zdravstvenoga osiguranja (HZZO) možete ugovoriti i izvršiti elektronički na šalteru servisa HITRO.HR.

U roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti, obrt je potrebno prijaviti poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu obrta, radi upisa u registar poreznih obveznika. Da bi mogli početi obavljanje djelatnosti, ugostitelji, trgovci, prijevoznici i drugi obrtnici za koje je to posebnim propisima određeno, trebaju prije početka obavljanja obrta pribaviti rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za prostor odnosno koncesiju za obavljanje djelatnosti odnosno odobrenje za rad.

NAPOMENA: Postupak otvaranja obrta u različitim gradovima može se razlikovati u nekim koracima. Za sve informacije obratite se najbližem uredu servisa HITRO.HR.

TROŠKOVI OTVARANJA OBRTA

 Trošak otvaranja obrta iznosi oko 470,00 kuna, od čega je trošak izdavanja obrtnice 200,00 kuna, a 270,00 kuna je administrativna pristojba za postupak registracije.
Plaćanja cijene obrtnice oslobođeni su: fizičke osobe koje otvaraju obrt na područjima određenim Zakonom o područjima  posebne državne skrbi, Zakonom o brdsko- planinskim područjima i Zakonom o otocima, osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje starije od 45 godina ili s najmanje 20 godina radnog staža, branitelji ili osobe koje temeljem Programa «Poticaj za uspjeh» registriraju obrt za ugostiteljsku djelatnost kapaciteta ne većeg od 40 soba ili 20 apartmana ili 100 kamp jedinica.

Vrijeme potrebno za osnivanje obrta je najviše 15 dana.